ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½
ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½    [ENG] www.terrus.ru    ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ ļæ½ ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½   ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½ļæ½

 

Ćšóēč’. Ąäģčķčńņšąņčāķī-ņåšščņīščąėüķīå äåėåķčå, ļåšåļčńü ķąńåėåķč’ 2002 ćīäą

რაიონი ცენტრი / ქალაქები და დაბები ტერიტორია, კმ2 მოსახლეობა, კაცი (ქალაქის) (სოფლის) თემის საკრებულო სოფელი
საქართველო თბილისი … 4371535 2284796 2086739 896 3668
თბილისი ქ. თბილისი … 1081679 1081532 147 0 1
… ქ. თბილისი … … 1073345 … … …
… ვაკე-საბურთალო … … … … … …
… დიდუბე-ჩუღურეთი … … … … … …
… ისანი-სამგორი … … … … … …
… გლდანი-ნაძალადევი … … … … … …
… მთაწმინდა-კრწანისი … … … … … …
… დაბა წყნეთი … … 8187 … … …
აფხაზეთის არ (კოდორის ხეობა) ს. ზემო აჟარა … 1956 0 1956 1 23
აჭარის არ ქ. ბათუმი … 376016 166398 209618 56 333
ბათუმი ქ. ბათუმი … 121806 121806 0 0 0
… ქ. ბათუმი … … 121806 … … …
ქედის დაბა ქედა … 20024 1244 18780 8 63
… დაბა ქედა … … 1244 … … …
ქობულეთის ქ. ქობულეთი … 88063 31682 56381 17 48
… ქ. ქობულეთი … … 18556 … … …
… დაბა ოჩხამური … … 5026 … … …
… დაბა ჩაქვი … … 8100 … … …
შუახევის დაბა შუახევი … 21850 980 20870 8 68
… დაბა შუახევი … … 980 … … …
ხელვაჩაურის დაბა ხელვაჩაური … 90843 9544 81299 11 76
… დაბა მახინჯაური … … 3401 … … …
… დაბა ხელვაჩაური … … 6143 … … …
ხულოს დაბა ხულო … 33430 1142 32288 12 78
… დაბა ხულო … … 1142 … … …
გურია ქ. ოზურგეთი … 143357 37531 105826 61 186
ლანჩხუთის ქ. ლანჩხუთი … 40507 7873 32634 15 55
… ქ. ლანჩხუთი … … 7873 … … …
ოზურგეთის ქ. ოზურგეთი … 78760 27528 51232 24 70
… ქ. ოზურგეთი … … 18705 … … …
… დაბა ლაითური … … 3556 … … …
… დაბა ნარუჯა … … 1295 … … …
… დაბა ნასაკირალი … … 2550 … … …
… დაბა ურეკი … … 1422 … … …
ჩოხატაურის დაბა ჩოხატაური … 24090 2130 21960 22 61
… დაბა ჩოხატაური … … 2130 … … …
იმერეთი ქ. ქუთაისი … 699666 323792 375874 161 544
ქუთაისი ქ. ქუთაისი … 185965 185965 0 0 0
… ქ. ქუთაისი … … 185965 … … …
ბაღდათის ქ. ბაღდათი … 29235 4724 24511 12 22
… ქ. ბაღდათი … … 4724 … … …
ვანის ქ. ვანი … 34464 4641 29823 19 42
… ქ. ვანი … … 4641 … … …
ზესტაფონის ქ. ზესტაფონი … 76208 25755 50453 17 57
… ქ. ზესტაფონი … … 24158 … … …
… დაბა შორაპანი … … 1597 … … …
თერჯოლის ქ. თერჯოლა … 45496 5489 40007 18 45
… ქ. თერჯოლა … … 5489 … … …
სამტრედიის ქ. სამტრედია … 60456 31723 28733 13 54
… ქ. სამტრედია … … 29761 … … …
… დაბა კულაში … … 1962 … … …
საჩხერის ქ. საჩხერე … 46846 6660 40186 12 52
… ქ. საჩხერე … … 6660 … … …
ტყიბულის ქ. ტყიბული … 31132 14464 16668 9 46
… ქ. ტყიბული … … 14464 … … …
წყალტუბოს ქ. წყალტუბო … 73889 16841 57048 16 49
… ქ. წყალტუბო … … 16841 … … …
ჭიათურის ქ. ჭიათურა … 56341 13835 42506 15 61
… ქ. ჭიათურა … … 13835 … … …
ხარაგაულის დაბა ხარაგაული … 27885 2380 25505 19 77
… დაბა ხარაგაული … … 2380 … … …
ხონის ქ. ხონი … 31749 11315 20434 11 39
… ქ. ხონი … … 11315 … … …
კახეთი ქ. თელავი … 407182 84827 322355 119 280
ახმეტის ქ. ახმეტა … 41641 8571 33070 14 60
… ქ. ახმეტა … … 8571 … … …
გურჯაანის ქ. გურჯაანი … 72618 10029 62589 22 30
… ქ. გურჯაანი … … 10029 … … …
დედოფლისწყაროს ქ. დედოფლისწყარო … 30811 7724 23087 11 15
… ქ. დედოფლისწყარო … … 7724 … … …
თელავის ქ. თელავი … 70589 21805 48784 16 29
… ქ. თელავი … … 21805 … … …
ლაგოდეხის ქ. ლაგოდეხი … 51066 6875 44191 14 63
… ქ. ლაგოდეხი … … 6875 … … …
საგარეჯოს ქ. საგარეჯო … 59212 12566 46646 20 43
… ქ. საგარეჯო … … 12566 … … …
სიღნაღის ქ. სიღნაღი … 43587 8212 35375 12 19
… ქ. სიღნაღი … … 2146 … … …
… ქ. წნორი … … 6066 … … …
ყვარლის ქ. ყვარელი … 37658 9045 28613 10 21
… ქ. ყვარელი … … 9045 … … …
მცხეთა-მთიანეთი ქ. მცხეთა … 125443 32144 93299 51 567
ახალგორის დაბა ახალგორი … 7703 2449 5254 7 83
… დაბა ახალგორი … … 2449 … … …
დუშეთის ქ. დუშეთი … 33636 10827 22809 15 288
… ქ. დუშეთი … … 7315 … … …
… დაბა ჟინვალი … … 1929 … … …
… დაბა ფასანაური … … 1583 … … …
თიანეთის დაბა თიანეთი … 14014 4036 9978 10 81
… დაბა თიანეთი … … 3598 … … …
… დაბა სიონი … … 438 … … …
მცხეთის ქ. მცხეთა … 64829 13049 51780 14 70
… ქ. მცხეთა … … 7718 … … …
… დაბა ზაჰესი … … 5331 … … …
ყაზბეგის დაბა ყაზბეგი … 5261 1783 3478 5 45
… დაბა ყაზბეგი … … 1783 … … …
რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი ქ. ამბროლაური … 50969 9587 41382 57 250
ამბროლაურის ქ. ამბროლაური … 16079 2545 13534 18 69
… ქ. ამბროლაური … … 2541 … … …
… დაბა ხარისთვალა … … 4 … … …
ლენტეხის დაბა ლენტეხი … 8991 1739 7252 7 59
… დაბა ლენტეხი … … 1739 … … …
ონის ქ. ონი … 9277 3342 5935 17 64
… ქ. ონი … … 3342 … … …
ცაგერის ქ. ცაგერი … 16622 1961 14661 15 58
… ქ. ცაგერი … … 1961 … … …
სამეგრელო და ზემო სვანეთი ქ. ზუგდიდი … 466100 183133 282967 138 488
ფოთი ქ. ფოთი … 47149 47149 0 0 0
… ქ. ფოთი … … 47149 … … …
აბაშის ქ. აბაშა … 28707 6430 22277 15 40
… ქ. აბაშა … … 6430 … … …
ზუგდიდი ქ. ზუგდიდი … 167760 68894 98866 30 58
… ქ. ზუგდიდი … … 68894 … … …
მარტვილი ქ. მარტვილი … 44627 5609 39018 20 74
… ქ. მარტვილი … … 5609 … … …
მესტიის დაბა მესტია … 14248 2575 11673 15 134
… დაბა მესტია … … 2575 … … …
სენაკის ქ. სენაკი … 52112 28082 24030 14 63
… ქ. სენაკი … … 28082 … … …
ჩხოროწყუს დაბა ჩხოროწყუ … 30124 5040 25084 12 29
… დაბა ჩხოროწყუ … … 5040 … … …
წალენჯიხის ქ. წალენჯიხა … 40133 13750 26383 12 34
… ქ. წალენჯიხა … … 8956 … … …
… ქ. ჯვარი … … 4794 … … …
ხობის ქ. ხობი … 41240 5604 35636 20 56
… ქ. ხობი … … 5604 … … …
სამცხე-ჯავახეთი ქ. ახალციხე … 207598 65535 142063 77 258
ადიგენის დაბა ადიგენი … 20752 2348 18404 13 55
… დაბა აბასთუმანი … … 1368 … … …
… დაბა ადიგენი … … 980 … … …
ასპინძის დაბა ასპინძა … 13010 3243 9767 11 23
… დაბა ასპინძა … … 3243 … … …
ახალქალაქის ქ. ახალქალაქი … 60975 9802 51173 21 64
… ქ. ახალქალაქი … … 9802 … … …
ახალციხის ქ. ახალციხე … 46134 23483 22651 14 47
… ქ. ახალციხე … … 18452 … … …
… ქ. ვალე … … 5031 … … …
ბორჯომის ქ. ბორჯომი … 32422 20372 12050 9 38
… ქ. ბორჯომი … … 14445 … … …
… დაბა ახალდაბა … … 2377 … … …
… დაბა ბაკურიანი … … 1985 … … …
… დაბა ბაკურიანის ანდეზიტი … … 514 … … …
… დაბა წაღვერი … … 1051 … … …
ნინოწმინდის ქ. ნინოწმინდა … 34305 6287 28018 9 31
… ქ. ნინოწმინდა … … 6287 … … …
ქვემო ქართლი ქ. რუსთავი … 497530 186505 311025 104 348
რუსთავი ქ. რუსთავი … 116384 116384 0 0 0
… ქ. რუსთავი … … 116384 … … …
ბოლნისის ქ. ბოლნისი … 74301 17650 56651 11 45
… ქ. ბოლნისი … … 9944 … … …
… დაბა თამარისი … … 434 … … …
… დაბა კაზრეთი … … 7272 … … …
გარდაბნის ქ. გარდაბანი … 114348 16145 98203 18 47
… ქ. გარდაბანი … … 11858 … … …
… დაბა დიდი ლილო … … 2420 … … …
… დაბა კოჯორი … … 1867 … … …
დმანისის ქ. დმანისი … 28034 3427 24607 15 59
… ქ. დმანისი … … 3427 … … …
თეთრიწყაროს ქ. თეთრიწყარო … 25354 6793 18561 18 82
… ქ. თეთრიწყარო … … 4041 … … …
… დაბა მანგლისი … … 2752 … … …
მარნეულის ქ. მარნეული … 118221 23695 94526 16 72
… ქ. მარნეული … … 20065 … … …
… დაბა შაუმიანი … … 3630 … … …
წალკის ქ. წალკა … 20888 2411 18477 26 43
… ქ. წალკა … … 1741 … … …
… დაბა ბედიანი … … 344 … … …
… დაბა თრიალეთი … … 326 … … …
შიდა ქართლი ქ. გორი … 314039 113812 200227 71 390
გორის ქ. გორი … 148686 49516 99170 28 162
… ქ. გორი … … 49516 … … …
კასპის ქ. კასპი … 52217 15233 36984 16 71
… ქ. კასპი … … 15233 … … …
ქარელის ქ. ქარელი … 50422 10730 39692 16 80
… ქ. ქარელი … … 7185 … … …
… დაბა აგარა … … 3545 … … …
ხაშურის ქ. ხაშური … 62714 38333 24381 11 77
… ქ. ხაშური … … 28560 … … …
… დაბა სურამი … … 9773 … … …
 
Ēąģå÷ąķč’ Ąäģčķčńņšąņīš Ā ķą÷ąėī ńņšąķčöū Ā ķą÷ąėī źąņąėīćą

 


. : : © Ģ. Ź. Ųčųźīā, Ģ. Ž. Źīšģóųčķ, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Šåźėąģą: